Szkolenia
językowe dla firm

Wiemy, jak ważny jest rozwój pracowników, a zajęcia językowe stanowią
jedną z korzyści, które istotnie wpływają na ich zaangażowanie i efektywność,
przynosząc jednocześnie wymierne korzyści dla firmy.
Wybierz doświadczonego i sprawdzonego partnera!

Klasyczne kursy językowe

W Lingopro oferujemy szkolenia językowe ogólne, biznesowe i specjalistyczne, pod stałym nadzorem metodycznym. Każdy kurs rozpoczyna się od audytu językowego, następnie tworzymy indywidualny program, a cały proces jest regularnie monitorowany pod kątem jakości prowadzonych zajęć.

Dowiedz się więcej

Projektowe kursy językowe

Oprócz klasycznych kursów językowych, prowadzimy też szkolenia językowe projektowe. Nasze doświadczenie może być dla Ciebie szczególnie cenne, jeśli planujesz wejście na nowy rynek zagraniczny lub potrzebujesz wsparcia w obszarze specjalistycznego języka branżowego.

Dowiedz się więcej

Konwersacje językowe

Rozmowy z native speakerem, spotkania online lub stacjonarnie, a może konwersacje one-to-one dla managerów w przerwach między spotkaniami? Jesteśmy elastyczni – dostosujemy się do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji.

Co możemy dla Ciebie zrobić

W Lingopro odpowiadamy za cały cykl kursu językowego, obejmujący pełną obsługę administracyjną, w tym:

Komunikacja

Do Twojej dyspozycji jest dedykowany koordynator kursu, który zarządza komunikacją z uczestnikami. Może on posługiwać się językiem, którego uczą się kursanci lub tym, którym posługują się na co dzień Twoi pracownicy.

Odwoływanie zajęć i zmiana terminów

Grupa musi odwołać lub przesunąć zajęcia? Nie ma problemu! Poinformuj o tym koordynatora kursu, który zadba o to, żeby wszyscy uczestnicy znali nowy termin. A jeśli zrobisz to z 24-godzinnym wyprzedzeniem, nie poniesiesz żadnych kosztów.

Testy semestralne

Wiemy, jak ważne jest mierzenie postępów. Dlatego na zakończenie każdego semestru przeprowadzamy testy, które pomagają ocenić wybrane kompetencje. To pozwala nam stworzyć plan dla każdej grupy i uczestnika identyfikujący obszary, które wymagają dalszej pracy.

Listy uczestników

Wystarczy, że dostarczysz nam listę uczestników kursu wraz z ich adresami mailowymi, a my zweryfikujemy ich znajomość języka i ustalimy dogodne terminy zajęć.

Podział na grupy

Oceniamy stopień znajomości językowej każdego kursanta, co pozwala nam tworzyć grupy na zbliżonym poziomie. W rezultacie, uczestnicy czują się swobodnie i komfortowo, co wpływa pozytywnie na ich zaangażowanie w proces nauki.

Cykliczne raporty

Regularnie przesyłamy Ci informacje dotyczące postępów, frekwencji, ocen oraz kosztów wybranych działów lub departamentów. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowego raportu, przygotujemy go według Twoich wytycznych.

Zapoznaj się z procesem współpracy z nami

1

Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań

Nasz proces rozpoczynamy od szczegółowej analizy potrzeb i określenia celów, aby w pełni dopasować nasze usługi do oczekiwań klienta.

2

Audyt językowy i podział na grupy

Wszyscy pracownicy przechodzą audyt językowy. To pozwala nam stworzyć grupy o zbliżonym poziomie zaawansowania uczestników.

3

Dobór odpowiedniego lektora

Jeśli specyfika języka branżowego tego wymaga, dobieramy lektora, który ma specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie.

4

Stworzenie indywidualnego programu

Nad stworzeniem każdego programu kursu czuwa nasz metodyk. To on dobiera odpowiednie materiały, tematy zajęć oraz, na życzenie, podręcznik.

5

Rozpoczęcie zajęć

Po zakończeniu wszelkich formalności, rozpoczynamy kurs. Harmonogram zajęć dostosowujemy do preferencji i potrzeb grup.

6

Monitorowanie postępów

Na bieżąco sprawdzamy postępy uczestników. Jeśli jest taka potrzeba, możemy przeprowadzać częstsze testy i częściej wysyłać raporty.

Masz już pomysł, jaki kurs
językowy chcesz
zrealizować w swojej
organizacji?

Zapytaj o ofertę